Intresseanmälan för Huddinge kommuns direktupphandlingar

Huddinge kommun arbetar strukturerat med direktupphandlingar. En direktupphandling är ett köp där kommunen saknar avtal och kostnaden inte överstiger 586 000 kr. Direktupphandlingar genomförs av den verksamhet där behovet finns, ofta med stöd från kommunens inköpssamordnare. Nedan kan du registrera ditt företag, om du önskar få ta del av direktupphandlingsförfrågningar från kommunen. Vi förbinder oss dock inte att använda detta register, utan det är en möjlighet för våra beställare att finna adekvata företag för sin förfrågan.
 
* Obligatoriska fält
 
Företaget
*Företagets namn:
*Adress:
Extra adressfält (c/o, box etc.):
*Postnummer:
*Ort:
*Epost:
*Telefon:
*kontaktperson:
 
Verksamhetsområde
Detalj- och partihandel
Hushållsvaror
Informations- och kommunikationsutrustning
Övriga maskiner och övrig utrustning
Livsmedel och drycker
Drivmedel
Informations- och kommunikationsutrustning
Heminredningsartiklar och husgeråd
Kultur- och fritidsartiklar
Övrig detalj- och partihandel
Handel samt reparation av motorfordon, motorcyklar, reservdelar och tillbehör
Handel samt reparation av motorfordon, motorcyklar, reservdelar och tillbehör
Hotell- och restaurangverksamhet
Hotell- och logiverksamhet
Restaurang-, catering och barverksamhet
Informations- och kommunikationsverksamhet
Förlagsverksamhet
Film-, video- och TV-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning
Planering och sändning av program
Telekommunikation
Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.
Informationstjänster
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet
Konsulttjänster till företag
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys
Vetenskaplig forskning och utveckling
Reklam och marknadsundersökning
Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Veterinärverksamhet
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
Uthyrning och leasing
Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster
Säkerhets- och bevakningsverksamhet
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
Kontorstjänster och andra företagstjänster
Utbildning
Utbildning
Vård och omsorg; sociala tjänster
Hälso- och sjukvård
Vård och omsorg med boende
Öppna sociala insatser
Kultur, nöje och fritid
Kultur, nöje och fritid
Annan serviceverksamhet
Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar
Andra konsumenttjänster
Tillverkning
Textilvarutillverkning, tillverkning av kläder eller läder- och skinnvaror m.m.
Tillverkning av trä och varor av trä
Tillverkning av möbler
Reparation och installation av maskiner och apparater
Övrig tillverkning
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
Vattenförsörjning
Avloppsrening
Avfallshantering; återvinning
Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
Byggverksamhet
Byggande av hus
Anläggningsarbeten
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
Fastighetsverksamhet
Fastighetsverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet
Försörjning av el, gas, värme och kyla
Försörjning av el, gas, värme och kyla
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Transport och magasinering
Transport och magasinering
Övrigt
Övrigt
 
Sökord, beskrivning av produkter/tjänster
 
Intresseanmälan
* Jag vill gärna ta emot e-post med notifieringar om att delta i direktupphandlingar.
Observera att du kommer att få alla typer av upphandlingsförfrågningar, inte enbart de som rör ert intresseområde.
Ja   Nej
 
Genom att trycka på knappen "Registrera" bekräftar jag att alla ifyllda uppgifter är korrekta