Huddinge kommuns direktupphandlingsregister

Här kan du registrera ditt företag för att ta del av förfrågningar om direktupphandling från Huddinge kommun. Vi förbinder oss inte att enbart använda detta register. Registret är tänkt att underlätta för våra beställare att hitta lämpliga företag för sin förfrågan.

Begär ny länk för att ändra uppgifter eller avregistrera företag

Registrera företag för e-postutskick

Obligatoriska fält markeras med *

Företaget

Verksamhetsområde

Detalj- och partihandel
Handel samt reparation av motorfordon, motorcyklar, reservdelar och tillbehör
Hotell- och restaurangverksamhet
Informations- och kommunikationsverksamhet
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
Utbildning
Vård och omsorg; sociala tjänster
Kultur, nöje och fritid
Annan serviceverksamhet
Tillverkning
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
Byggverksamhet
Fastighetsverksamhet
Finans- och försäkringsverksamhet
Försörjning av el, gas, värme och kyla
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Transport och magasinering
Övrigt

Sökord, beskrivning av produkter/tjänster

Samtycke för utskick av e-post

Mitt företag vill gärna ta emot e-post angående direktupphandlingar. Jag är medveten om att utskicken kommer att omfatta alla kategorier av tjänster.*

Samtycke för utskick av e-post